(

(

(

(

)

)

)

CET

CO

LLARS

Altres

Serveis

Servei de neteja, servei de control de plagues, distribució de publicitat, treballs forestals i jardineria, recollida d’oli vegetal usat, servei de bugaderia...

 

Teatre, equinoteràpia, expressió plàstica, musicoteràpia, lectura del diari, taller de ràdio,

cura d’un animal domèstic, informàtica, logopèdia...

La finalitat d’aquest servei és fomentar l’autonomia personal i social de les persones que hi viuen així com potenciar la integració, la normalització i l’oci personal...

 

El centre disposa de servei de menjador per els usuaris de STO, SOI i CET. Els serveis de transport  es troben ubicats a Arbúcies, zona interior de la comarca de La Selva.

 

)