Qualitat

 

L’Associació Montseny Guilleries en data 2 de novembre de 2015, ha estat avaluada i certificada en quant al compliment dels requisits de la ISO 9001:2015 que garanteix la qualitat dels seus serveis, per les activitats següents:

 

• CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

• CENTRE OCUPACIONAL

• SERVEI DE LLARS TUTELADES

 

Podeu consultar el certificat ISO AQUÍ.

 

 

Transparència

 

L’Associació Montseny Guilleries dóna compliment a la Llei catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014, de 29 de desembre). Per això posa a l’abast dels ciutadans, grups d’interès i altres administracions l’accés a la informació més rellevant sobre l’entitat.

Podeu trobar tota aquesta informació a la pestanya "Qui som" de la nostra web