Servei de control de plagues

 

L’Associació Montseny Guilleries disposa de les acreditacions necessàries per oferir el Servei de Control de Plagues. Ho certifiquen els documents següents:

 

ROESP_0002CAT_EGI: Emmagatzematge de productes biocides

ROESP_0002CAT_SGI: Servei de control de plagues a tercers

 

Acreditacions personals

Marc Gràcia

Jordi Marzal

Núria Pintu

Salvador Tort

 

PRODUCTE

 

 

AEROSOL GERMIGRAN

 

 

AEROSOL GERMIOL DT

 

 

AVISPA CLAC AEROSOL

 

 

BIOEMPE PLUS

 

 

ECOREX ACTION PLUS

 

 

ECOREX SC

 

 

FRAP GRANO

 

 

FUMIGOL FLUSH HUMO

INSECTICIDA

 

MAGNUM GEL CUCARACHAS

 

 

MAGNUM GEL HORMIGAS IGR

PLUS

 

MAGNUM GEL HORMIGAS PLUS

 

 

OX VIRIN

 

 

PROTECT WAX DISC

 

 

ROUNDUP

 

 

SERPA CONTACT GEL

 

 

SERPA CONTACT GR

 

 

SERPA DE DIATOMEAS

 

 

SERPA RAT BLOCK

BROMADIOLONA /

NEO SERPA BLOCK

SERPA RAT GRA

BROMADIOLONA

 

SERPA RAT PASTA

BRODIFACOUM

 

SERPA RAT PASTA

BROMADIOLONA PLUS

 

TALON BLOCK BRODIFACOUM

 

 

 

 

 

 

 

Registre productes fitosanitaris:

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/productos/conregnom.asp

 

Registre plaguicides no agricoles  o biocides:

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas

 

 

TIPUS DE PRODUCTE

 

INSECTICIDA

 

 

 

INSECTICIDA

 

 

 

INSECTICIDA

 

 

 

HERBICIDA

 

 

 

INSECTICIDA

 

 

 

INSECTICIDA

 

 

 

RATICIDA

 

 

 

INSECTICIDA

 

 

 

INSECTICIDA

 

 

 

INSECTICIDA

 

 

 

INSECTICIDA

 

 

 

BACTERICIDA FUNGICIDA

VIRICIDA

 

RATICIDA

 

 

 

HERBICIDA

 

 

 

INSECTICIDA

 

 

 

INSECTICIDA

 

 

 

INSECTICIDA

ACARICIDA

 

 

RATICIDA

 

 

 

RATICIDA

 

 

 

RATICIDA

 

 

 

RATICIDA

 

 

 

RATICIDA

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓ

 

 

"Cifenotrin 0,3%

d trans tetrametrina 0,09%"

 

 

"Cifenotrin 0,4%

d-tetrametrina 0,4%"

 

 

"Permetrina 0,5%

Extracto de pelitre 0,4%

Butóxido de piperonilo 1%"

 

Àcid acètic concentrat

 

 

 

Permetrina 15%

Tetrametrina 1%

Butóxido de piperonilo 5%

 

Alfacipermetrina 6%

 

 

 

Difetialona 0,0025%

 

 

 

Dcifenotrin 3%

Clorato potásico 15%

Colofonia 13,3%

 

Imidacloprid 2,15%

 

 

 

Imidacloprid 0,01%

 

 

 

Imidacloprid 0,01%

 

 

 

Peróxido de hidrógeno 25%

Ácido peracético 5%

Ácido acético 8%

 

Bromadiolona 0,005%

 

 

 

Glifosato 36%

 

 

 

Cipermetrina 40/60 0,25%

 

 

 

Cipermetrina 40/60 0,25%

 

 

 

Dióxido de sílice 100%

 

 

 

Bromadiolona 0,005%

 

 

 

Bromadiolona 0,005%

 

 

 

Brodifacoum 0,005%

 

 

 

Bromadiolona 0,005%

 

 

 

Brodifacoum 0,005%

 

 

 

 

 

Nº INSCRIPCIÓ REGISTRE

 

15-30-02307

 

 

 

18-30-05878

 

 

 

14-30-07064

 

 

 

N/A

 

 

 

16-30-08582

 

 

 

16-30-08395

 

 

 

ES/MR(NA)-2018-14-0042

 

 

13-30-06577

 

 

 

ES/APP(NA)-2017-18-00449

 

 

15-30-07493

 

 

 

ES/APP(NA)-2017-18-00448

 

 

Pendent pròrroga inscripcio al registre biocides. Ús autoritzat.

 

ES/RM-2019-14-00120

 

 

 

16948

 

 

 

Pendent pròrroga inscripcio al registre biocides. Ús autoritzat.

 

16-30-03867

 

 

 

17-30-08866

 

 

 

ES/APP(NA)-2018-14-00189

 

 

ES/APP(NA)-2018-14-00174

 

 

ES/MR(NA)-2018-14-00304

 

 

ES/BB(NA)-2018-14-00454

 

 

ES/BB(MR)-2017-14-00408

 

 

 

AUTORITZACIÓ VÀLIDA FINS

 

23/4/20

 

 

 

Pendent inscripcio al registre biocides. Ús autoritzat.

 

16/6/19

 

 

 

N/A

 

 

 

31/12/23

 

 

 

Pendent inscripcio al registre biocides. Ús autoritzat.

 

29/4/23

 

 

 

En renovació.

 

 

 

29/8/22

 

 

 

Pendent inscripcio al registre biocides. Ús autoritzat.

 

29/8/22

 

 

 

3/3/20

 

 

 

31/12/22

 

 

 

31/1/22

 

 

 

30/3/20

 

 

 

31/12/23

 

 

 

31/12/23

 

 

 

1/1/23

 

 

 

1/1/23

 

 

 

31/12/22

 

 

 

1/1/23

 

 

 

31/8/20