Informació corporativa

 

Denominació: Associació Montseny Guilleries per a persones amb discapacitat intel·lectual.

 

CIF: G17053588

 

Règim fiscal: Entitat sense ànim de lucre.

 

CNAE: 8812 (Activitat de serveis socials sense allotjament a persones amb discapacitat.

 

Règim Jurídic: Llei 4/2008, de 24 d’Abril, Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques (DOGC 5123, de 2 de maig de 2008)

 

Registre d’Associacions: inscrita en data 11 de setembre de 1978 al Registre d’entitats jurídiques al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 501 de la secció primera.

 

Registre al cens d’entitats de voluntariat de Catalunya: Número 000372

 

Declaració d’Utilitat Pública: Declarada d’Utilitat Pública segons l’article 2n.11 del Reial Decret 1786/1996, de 19 de juliol. Data de publicació: 29/04/1999

 

Registre dels serveis de l’Associació a la Generalitat de Catalunya:

 

Auditoria Anual: Bou i Associats SA.