Bústia de denúncies

 

L’Associació Montseny Guilleries ha obert una bústia de denúncies per tal que les persones associades a l’entitat i la població en general puguin enviar queixes, incidències o suggeriments en relació als temes que afecten el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual.

 

Per fer-ho, només cal enviar un e-mail a direccio@montsenyguilleries.cat o per correu postal a la nostra adreça i explicar la situació que es vulgui denunciar o comentar, aportant la màxima informació possible. Un cop autenticades, es derivaran al departament corresponent per tal que es puguin valorar i dur a terme les accions que es creguin convenients.