Pla Estratègic

 

El document que podeu consultar a la nostra web, respon al treball realitzat al llarg dels darrers mesos per part d’una Comissió formada per membres de la Junta Directiva i de la Direcció del centre que, juntament amb un acompanyament extern en algunes de les fases del procés, hem treballat en el que serà el I Pla Estratègic de l’AMG.

 

Aquest pla vol definir les accions prioritàries a emprendre en els propers tres anys, així com crear una visió compartida per tots els que formem part d’aquest projecte social.

 

Com a entitat,  és important saber perquè existim, què volem aconseguir, quines perspectives de futur tenim, i sobretot, de quines eines disposem per fer-ho. Malgrat ser una reflexió molt necessària, es fa difícil trobar temps per fer-ho, per aquest motiu vam crear un espai de  treball i reflexió que ens possibilités parar i repensar sobre totes aquestes qüestions.

 

Ha estat un procés en el qual ens hem replantejat el nostre funcionament i hem posat damunt la taula aquells canvis que hem d’introduir per estar a l’alçada dels reptes actuals i garantir els recursos necessaris per seguir oferint oportunitats laborals i socials a les persones per les quals treballem.

Al mateix temps, hem revisat  la nostra Missió, Visió i Valors, per actualitzar-los sense perdre l’esperit de l’entitat de fa 50 anys, però amb la voluntat que siguin veritables pilars dels quals ens nodrim per avançar.

 

En el període 2018-2020 doncs, ens hem proposat treballar tres línies estratègiques bàsiques: Gestió Empresarial, Gestió Interna i Captació de Fons/Comunicació Externa.

 

Cadascun d’aquests eixos té un seguit d’accions a desenvolupar; així per exemple, pel que fa a la Gestió Empresarial, s’ha de treballar per ampliar i fidelitzar clients, impulsar noves activitats productives i fer ús d’estratègies comercials i de màrqueting.

 

Podeu consultar el nostre Pla Estratègic AQUÍ.

 

Memòria anual

 

Podeu consultar-la AQUÍ.

 

MEMÒRIES ANYS ANTERIORS:

 

Memòria 2018-2019

 

Memòria 2017-2018

 

Memòria 2016-2017

 

Memòria 2015-2016

 

Memòria 2014-2015

 

 

Rendició de comptes

 

Per garantir la sostenibilitat i la responsabilitat de la nostra entitat, es realitza un seguiment constant del pressupost. A més, s’apliquen polítiques i procediments sistemàtics de control de la gestió econòmica pel que fa a l’avaluació i l’autorització en la contractació de proveïdors, la realització de compres, la facturació i el pagament, seguint uns criteris de sostenibilitat econòmica, qualitat i ètica.

Cada any ens sotmetem a una auditoria independent de comptes.

 

Podeu consultar la darrera auditoria AQUÍ.

 

AUDITORIES ANYS ANTERIORS:

 

Auditoria 2019

 

Auditoria 2018

 

Auditoria 2017

 

Auditoria 2016

 

Auditoria 2015

 

 

Pressupost anual

 

Podeu consultar-lo AQUÍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui som

(

)