CENTRE OCUPACIONAL MONTSORIU (CO)

 

El CENTRE OCUPACIONAL MONTSORIU (CO) és un servei adreçat a les persones amb discapacitat intel·lectual, majors de 16 anys i el certificat de disminució igual o superior al 65% i que no tenen, en l’actualitat, possibilitat de ser contractades laboralment.

Mitjançant una atenció diürna integral centrada en la persona, el servei té la finalitat de facilitar als usuaris els serveis i suports necessaris, per tal que cadascú pugui desenvolupar el màxim de capacitats, competències i qualitat de vida, així com una participació activa en la societat.

Dins el CO oferim dos serveis diferenciats: el Servei de Teràpia Ocupacional i el Servei Ocupacional d’Inserció.

 

CAPACITAT

La capacitat màxima del CENTRE OCUPACIONAL  és de 30 places, 25 places corresponents a  STO i 5 a  SOI.

 

HORARI

L'horari d'atenció a l'usuari serà de 40 hores setmanals, de 9h a 13h i de 14h a 18h.

El centre disposa de servei de menjador.

 

 

 

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

 

El seu programa d’activitats està dissenyat per treballar hàbits d’autonomia personal, social i laborals de la persona. El programa inclou les activitats de:

 

Teatre

Equinoteràpia

Expressió plàstica

Musicoteràpia

Lectura del diari

Informàtica

Logopèdia

Habilitats funcionals

Taller de kinesiologia i estimulació cognitiva

Natació i esport

Sortides lúdiques i culturals

Activitats pre-laborals

Psicomotricitat

Taller de cuina

 

 

 

Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)

 

Servei adreçat a potenciar i conservar les capacitats laborals per tal que l’usuari d’aquest servei pugui integrar-se a l’activitat laboral (CET) quan les circumstàncies ho permetin, preveient  també, quan les necessitats d’atenció individual de l’usuari ho requereixin, l’orientació envers el servei de Teràpia Ocupacional (STO).

 

 

 

Contacte

 

Responsable: Rosa Maria Gurri

co@montsenyguilleries.cat

Tel: 972 86 08 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(

)

CO